Brains+Coffee

Funka bidrar med støtte og konsulenthjelp til Brains+Coffee.

Brains+Coffee er spunnet ut som et konsulentselskap i Neovada-konsernet med utvikling og drift av egne digitale produkter. Brains+Coffee  har i dag 20 ansatte.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Skreddersydde kurs

   Funka tilbyr skreddersydde og kundetilpassede kurs i form av workshops, seminarer, praktiske øvelser og hele kursserier.
 • Støtte, krav og test

  • Støtte ved produksjon

   Funka tilbyr støtte i alle fasene av et nettprosjekt. Du kan bruke oss til å spesifisere krav, gi råd, kontrollere eller teste. Du kan la Funka veilede og lære opp organisasjonen din og deres leverandører, og vi kan også undersøke nettsteder,