Computas

Funka gjennomfører kurs i introduksjon til universell utforming og teknisk fordypning for Computas. Funka har gjennomført kurs i God design.

Computas er et løsningshus basert i Norge. Computas leverer tjenester og løsninger innen arbeidsprosesser og samhandling. Kjernekompetansen er systemutvikling, arkitektur og integrasjon, prosjektledelse og rådgivning.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Grunnkurs

   Funkas introduksjonskurs gir et godt grunnlag for å starte jobben med universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig universell utforming, går gjennom statistikk, forteller om politiske beslutninger og forklarer rare ord og uttrykk.
  • Teknisk fordypning

   Funkas tekniske fordypningskurs er til for deg som vil lære deg mer om hvordan man faktisk gjør det for å oppnå universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig kode, går igjennom kravene, og forklarer hva som fungerer og ikke.