Confex

Funkas Andreas Cederbom, ekspert på universell utforming, holder foredrag på Confex konferanse om offentlige nettsteder. Funkas daglige leder Susanna Laurin holder foredrag om tilgjengelighet i sosiale medier på Confex seminaret.

Confex er et norsk selskap som ble dannet i 1997. Confex er Skandinavias ledende utvikler og leverandør av åpne kurs og konferanser til arbeidslivet.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Kurs

    • Skreddersydde kurs

      Funka tilbyr skreddersydde og kundetilpassede kurs i form av workshops, seminarer, praktiske øvelser og hele kursserier.