Datatilsynet

Funka gjennomfører en DTL-revisjon av Datatilsynet nettsted.

Datatilsynet er både tilsyn og ombud. Datatilsynet skal medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem. Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Analyse

    • Revisjon mot lovkravene

      Med Revisjon mot lovkravene kontrollerer vi at ditt nettsted oppfyller kravene i Likestillings- og diskrimineringsloven definert i forskriften for universell utforming av IKT. Vi beskriver hvilke mangler vi finner,