Deltasenteret

Deltasenteret deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager.

Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Hovedmålet til Deltasenteret er å bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan ta del i samfunnet på linje med andre. Visjonen er deltakelse og tilgjengelighet for alle. Deltasenteret skal gjennom sitt arbeid bidra til regjeringens målsettinger om økt tilgjengelighet og universell utforming.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Kurs

    • Funkas Tilgjengelighetsdager

      1.-2. april 2020 skjer det igjen; Verdenseliten innen universell utforming og brukervennlighet møtes i Stockholm for å gi deg den nyeste kunnskapen og inspirere deg til innovative løsninger som fungerer for alle!