Deltasenteret

Deltasenteret deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager.

Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Hovedmålet til Deltasenteret er å bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan ta del i samfunnet på linje med andre. Visjonen er deltakelse og tilgjengelighet for alle. Deltasenteret skal gjennom sitt arbeid bidra til regjeringens målsettinger om økt tilgjengelighet og universell utforming.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Kurs

    • Funkas Tilgjengelighetsdager

      Funkas Tilgjengelighetsdager flyttes frem til 2. og 3. september 2020 på grunn av Covid-19. Du som allerede er påmeldt får informasjon per e-post. Vi er glade for å kunne tilby en ny dato for at vi kan dele det aller viktigste innen universell utforming på nett.