Den Norske Dataforening

Funka holdt foredrag om hvordan diskrimineringsloven skal følges. Brukerperspektivet og håndfaste tips ble gitt til redaktører og beslutningsfattere.

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er Norges største IT-faglige forening. Dataforeningen skal være et samlende fagmiljø for utøvere og brukere av IT-fagene.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Kurs

    • Skreddersydde kurs

      Funka tilbyr skreddersydde og kundetilpassede kurs i form av workshops, seminarer, praktiske øvelser og hele kursserier.