Direktoratet for byggkvalitet

Funka jobber med utvikling av nytt nettsted. Funka gjennomfører en ekspertgransking av dibk.no. Funka skal levere ett nettbasert kurs i design for alle og universell utforming. Funka gjennomfører oppdraget i samarbeid med Universell Utforming AS, som eies av Norges Blindeforbund, Norges Handikapforbund og Hørselshemmedes Landsforbund.

Direktoratet for byggkvalitet er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Analyse

    • Ekspertgransking

      Med Funkas Ekspertgransking får du en oversikt over de største problemene på ditt nettsted med tanke på universell utforming, uten en fullstendig punktvis gjennomgang i henhold til internasjonale retningslinjer.