Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi

Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, har valgt Funka for å utvikle tekster, eksempel og illustrasjoner til UU-skolen, den offisielle veilederen for universell utforming på nett. Ved fire separate anbud har Funka vunnet Difis tillit for dette viktige oppdraget. UU-skolen gir støtte og hjelp til nettstedseiere og leverandører som behøver å lære seg mer om universell utforming på nett. Funkas oppdrag handler ikke bare om å beskrive hvordan man følger Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger, men vi gir også ytterligere tips og råd ut fra beste praksis.

Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi har gitt Funka i oppdrag å utvikle et indikatorsett for universell utforming av IKT. Indikatorene og målemetodene kommer å danne grunnlag for den måling og kontroll av etterlevelsen av forskriften til Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven, DTL, som starter i løpet av 2014.

Difi har flere år deltatt på Funkas Tilgjengelighetsdager.

Difi skal bidra til å utvikle og fornye offentlig sektor, styrke samordning og tilby fellesløsninger. Målet er at offentlig sektor skal ta i bruk Difi sine kunnskapar, verkemiddel og verktøy.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Skreddersydde kurs

   Funka tilbyr skreddersydde og kundetilpassede kurs i form av workshops, seminarer, praktiske øvelser og hele kursserier.
  • Funkas Tilgjengelighetsdager

   1.-2. april 2020 skjer det igjen; Verdenseliten innen universell utforming og brukervennlighet møtes i Stockholm for å gi deg den nyeste kunnskapen og inspirere deg til innovative løsninger som fungerer for alle!
 • Støtte, krav og test

  • Støtte ved produksjon

   Funka tilbyr støtte i alle fasene av et nettprosjekt. Du kan bruke oss til å spesifisere krav, gi råd, kontrollere eller teste. Du kan la Funka veilede og lære opp organisasjonen din og deres leverandører, og vi kan også undersøke nettsteder,
  • Kravunderlag og regelverk

   Funkas kravunderlag og regelverk sikrer at kravene til universell utforming ivaretas under webproduksjon, i e-tjenester og publiseringsmiljøer. Det er både enklere og billigere å bygge rett fra starten av enn å legge inn perspektivet om universell