Eggs Design

Funka har gjennomført halvdagskurs i Design for alle – introduksjon til universell utforming.

Eggs Design er et konsulentfirma.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Kurs

    • Grunnkurs

      Funkas introduksjonskurs gir et godt grunnlag for å starte jobben med universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig universell utforming, går gjennom statistikk, forteller om politiske beslutninger og forklarer rare ord og uttrykk.