Forskningsprosjektet e-Me

Funka deltar på seminar om sosiale medier og universelt utformede identifiseringsløsninger i Oslo 22. mars. Seminaret er en del av et større forskningsprosjekt.

Hovedmålet med prosjektet e-Me er å framskaffe ny kunnskap om inkluderende identifiserings- og autentiseringsmekanismer i nye sosiale medier. e-Me er et forskerprosjekt som finansieres av VERDIKT-programmet i Norges forskningsråd.