Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har gitt Funka i oppdrag å sikre universell utforming i deres seneste nettsatsninger. Funka skal bidra med både ekspertvurderinger, hjelpemiddel- og brukertesting for å sikre at Helsedirektoratets nye nettsteder er universelt utformede for sluttbrukerne. Helsedirektoratet deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager.

Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som ligger under og blir etatsstyrt av Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet har også oppgaver fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Funkas Tilgjengelighetsdager

   1.-2. april 2020 skjer det igjen; Verdenseliten innen universell utforming og brukervennlighet møtes i Stockholm for å gi deg den nyeste kunnskapen og inspirere deg til innovative løsninger som fungerer for alle!
 • Støtte, krav og test

  • Brukertest

   Våre tester filtrerer bort unødvendige feil, og kan gjennomføres med eller uten blikksporing. Systemfeil og mangler oppdages fort av personer som virkelig er avhengige av systemet. Vi tar derfor utgangspunkt i brukere som rammes hardest av manglende
 • Analyse

  • Ekspertgransking

   Med Funkas Ekspertgransking får du en oversikt over de største problemene på ditt nettsted med tanke på universell utforming, uten en fullstendig punktvis gjennomgang i henhold til internasjonale retningslinjer.
  • Praktisk hjelpemiddelsanalyse

   Har du spørsmål rundt universell utforming i skjemaer, e-tjenester, eller i komplekse formater? Synes det å fungere rent teknisk, men du er usikker på hvordan grensesnittet oppfattes av hjelpemiddelsbrukerne.