Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har gitt Funka i oppdrag å sikre universell utforming i deres seneste nettsatsninger. Funka skal bidra med både ekspertvurderinger, hjelpemiddel- og brukertesting for å sikre at Helsedirektoratets nye nettsteder er universelt utformede for sluttbrukerne. Helsedirektoratet deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager.

Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som ligger under og blir etatsstyrt av Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet har også oppgaver fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Funkas Tilgjengelighetsdager

   Funkas Tilgjengelighetsdager flyttes frem til 2. og 3. september 2020 på grunn av Covid-19. Du som allerede er påmeldt får informasjon per e-post. Vi er glade for å kunne tilby en ny dato for at vi kan dele det aller viktigste innen universell utforming på nett.
 • Analyse

  • Ekspertgransking

   Med Funkas Ekspertgransking får du en oversikt over de største problemene på ditt nettsted med tanke på universell utforming, uten en fullstendig punktvis gjennomgang i henhold til internasjonale retningslinjer.
  • Praktisk hjelpemiddelsanalyse

   Har du spørsmål rundt universell utforming i skjemaer, e-tjenester, eller i komplekse formater? Synes det å fungere rent teknisk, men du er usikker på hvordan grensesnittet oppfattes av hjelpemiddelsbrukerne.