HK reklamebyrå

HK reklamebyrå kjøper hjelp og støtte. Funka utdanner personalet hos HK reklamebyrå i universell utforming. Kurset er en skreddersydd variant som kombinerer Funkas introduksjonskurs i universell utforming på nett og teknisk fordyping. Funka har gjennomført en ekspertgransking på nettstedet til HR reklamebyrå.

HK reklamebyrå har sin base i Trondheim og ble stiftet i 1992. Reklamebyrået skaper kreative løsninger for blant annet trykte medier, internett og sosiale medier.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Grunnkurs

   Funkas introduksjonskurs gir et godt grunnlag for å starte jobben med universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig universell utforming, går gjennom statistikk, forteller om politiske beslutninger og forklarer rare ord og uttrykk.
  • Teknisk fordypning

   Funkas tekniske fordypningskurs er til for deg som vil lære deg mer om hvordan man faktisk gjør det for å oppnå universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig kode, går igjennom kravene, og forklarer hva som fungerer og ikke.
 • Støtte, krav og test

  • Støtte ved produksjon

   Funka tilbyr støtte i alle fasene av et nettprosjekt. Du kan bruke oss til å spesifisere krav, gi råd, kontrollere eller teste. Du kan la Funka veilede og lære opp organisasjonen din og deres leverandører, og vi kan også undersøke nettsteder,
 • Analyse

  • Ekspertgransking

   Med Funkas Ekspertgransking får du en oversikt over de største problemene på ditt nettsted med tanke på universell utforming, uten en fullstendig punktvis gjennomgang i henhold til internasjonale retningslinjer.