Høgskolen i Gjøvik

Funka gjennomfører en bedriftspresentasjon på skolens karrieredag.

Høgskolen i Gjøvik har omlag 3400 studenter og 330 ansatte og er lokalisert på Kallerud på Gjøvik.