Kolumbus - Rogaland Kollektivtrafikk

Funka gjennomfører en ekspertgransking av 3-partsprodukter som Kolumbus - Rogaland Kollektivtrafikk benytter.

Rogaland Kollektivtrafikk, for de fleste kjent som Kolumbus, er et fylkeskommunalt foretak. Hos Rogaland Kollektivtrafikk jobber rundt 40 ansatte med å planlegge, administrere, markedsføre og informere om rutetilbudet, samt utvikle nye produkter som skal gjøre det attraktivt å reise kollektivt. Selve transporten med buss og båt er det forskjellige operatørselskap som gjør på kontrakt med Rogaland Kollektivtrafikk.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Analyse

  • Teknisk tilgjengelighet

   Den tekniske delen av universell utforming handler om at besøkende med eller uten egne hjelpemidler skal kunne lese opp innhold eller styre datamaskinene på nettstedet.
  • Pedagogisk tilgjengelighet

   Den pedagogiske delen av universell utforming handler om at den besøkende skal forstå hvordan han skal navigere og hvor i strukturen han befinner seg. Funkas pedagogiske undersøkelser er utarbeidet med utgangspunkt i vår lange erfaring fra brukertester og ekspertvurderinger av nettsteder og systemer.
  • Tilgjengelig innhold

   Hvor godt man enn lykkes med teknikk og pedagogikk, blir nettstedet mer eller mindre overflødig dersom innholdet er for vanskelig.
  • Ekspertgransking

   Med Funkas Ekspertgransking får du en oversikt over de største problemene på ditt nettsted med tanke på universell utforming, uten en fullstendig punktvis gjennomgang i henhold til internasjonale retningslinjer.