Kommunal- og regionaldepartementet

Funka hjelper Kommunal- og regionaldepartementet med ekspertgransking og brukertesting av eValg-løsning.

Kommunal‑ og arbeidsdepartementet (KRD) ble opprettet i 1948. Til å begynne med arbeidet departementet med arbeidsmarkedet og med kommunal økonomi og styring. I dag har departementet ansvaret for spørsmål som gjelder bolig‑ og bygningspolitikk, regional‑ og distriktspolitikk, lokalforvaltning, kommuneøkonomi og gjennomføring av valg.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Analyse

    • Ekspertgransking

      Med Funkas Ekspertgransking får du en oversikt over de største problemene på ditt nettsted med tanke på universell utforming, uten en fullstendig punktvis gjennomgang i henhold til internasjonale retningslinjer.