Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO

Funka holdt kurs i universell utforming på nettet og deltakerne fikk muligheten til å teste hjelpemidler for funksjonsnedsatte. Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager.

LDO skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Grunnkurs

   Funkas introduksjonskurs gir et godt grunnlag for å starte jobben med universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig universell utforming, går gjennom statistikk, forteller om politiske beslutninger og forklarer rare ord og uttrykk.
  • Funkas Tilgjengelighetsdager

   1.-2. april 2020 skjer det igjen; Verdenseliten innen universell utforming og brukervennlighet møtes i Stockholm for å gi deg den nyeste kunnskapen og inspirere deg til innovative løsninger som fungerer for alle!