Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO

Funka holdt kurs i universell utforming på nettet og deltakerne fikk muligheten til å teste hjelpemidler for funksjonsnedsatte. Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager.

LDO skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Grunnkurs

   Funkas introduksjonskurs gir et godt grunnlag for å starte jobben med universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig universell utforming, går gjennom statistikk, forteller om politiske beslutninger og forklarer rare ord og uttrykk.
  • Funkas Tilgjengelighetsdager

   Funkas Tilgjengelighetsdager flyttes frem til 2. og 3. september 2020 på grunn av Covid-19. Du som allerede er påmeldt får informasjon per e-post. Vi er glade for å kunne tilby en ny dato for at vi kan dele det aller viktigste innen universell utforming på nett.