Lotteri- og stiftelsestilsynet

Funka har gjennomført en nåtidsanalyse av Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsted.

Lotteri- og stiftelsestilsynet er et tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotterier og statlige spill samt forvaltning og tilsyn av samtlige stiftelser i Norge.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Analyse

    • Ekspertgransking

      Med Funkas Ekspertgransking får du en oversikt over de største problemene på ditt nettsted med tanke på universell utforming, uten en fullstendig punktvis gjennomgang i henhold til internasjonale retningslinjer.