Mattilsynet

Funka bidrar med støtte under produksjon.

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann. Mattilsynet skal fremme folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Støtte, krav og test

    • Støtte ved produksjon

      Funka tilbyr støtte i alle fasene av et nettprosjekt. Du kan bruke oss til å spesifisere krav, gi råd, kontrollere eller teste. Du kan la Funka veilede og lære opp organisasjonen din og deres leverandører, og vi kan også undersøke nettsteder,