Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune ble ett pilotfylke for universell utforming. Funka og Norges Blindeforbund holdt innlegg om universell utforming, tilgjengelig publiring, bruk av standarder og brukerperspektivet.

Møre og Romsdal består av 36 kommuner har en kystlinje på hele 7700 kilometer mot Norskehavet, og dekker et område på 15.000 kvadratkilometer. 

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Grunnkurs

   Funkas introduksjonskurs gir et godt grunnlag for å starte jobben med universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig universell utforming, går gjennom statistikk, forteller om politiske beslutninger og forklarer rare ord og uttrykk.
  • Universelt utformet publisering

   Universell utforming er mye mer enn bare teknikk! Du som nettredaktør har et stort ansvar for nettstedets universelle utforming.
  • Skreddersydde kurs

   Funka tilbyr skreddersydde og kundetilpassede kurs i form av workshops, seminarer, praktiske øvelser og hele kursserier.