More Software Solutions

Funka gjennomfører en gransking av skjema fra deres skjemabygger.

More Software Solutions er et programvareselskap med høy kompetanse innen web- og mobilbasert selvbetjening.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Analyse

    • Teknisk tilgjengelighet

      Den tekniske delen av universell utforming handler om at besøkende med eller uten egne hjelpemidler skal kunne lese opp innhold eller styre datamaskinene på nettstedet.