Nokia

Funka gjennomfører en ekspertgransking av nettstedet til Nokia.

Nokia har som mål å bygge gode mobile produkter som gjør at milliarder av mennesker over hele verden kan nyte mer av hva livet har å tilby.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Analyse

    • Ekspertgransking

      Med Funkas Ekspertgransking får du en oversikt over de største problemene på ditt nettsted med tanke på universell utforming, uten en fullstendig punktvis gjennomgang i henhold til internasjonale retningslinjer.