NOKIOS

Funka stiller på stand i Trondheim og holder utstillerseminar under tittelen “Tilgjengelige nettsider, fordi du har lyst!». Funka besvarte spørsmål rundt tilgjengelighet, hvorfor dette angår oss alle, og hvilke skritt og virkemidler som fungerer best.

NOKIOS skal være en samlende møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT.