Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund og Funka skal granske universell utforming i de digitale læreplattformene (LMS) i grunnskolen for personer med nedsatt funksjonsevne. Sammen søkte vi midler fra Utdanningsdirektoratet til prosjektet.

Norges Blindeforbund er organisasjonen for alle som ser dårlig. Norges Blindeforbund har 13.000 medlemmer og har fylkeslag i hvert fylke.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Analyse

    • Gransking av interne systemer

      Mange vet at både eksterne nettsteder og intranett skal være universelt utformet. Men hvordan står det egentlig til med universell utforming og brukervennlighet i de interne bedriftssystemene?