Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund og Funka skal granske universell utforming i de digitale læreplattformene (LMS) i grunnskolen for personer med nedsatt funksjonsevne. Sammen søkte vi midler fra Utdanningsdirektoratet til prosjektet.

Norges Blindeforbund er organisasjonen for alle som ser dårlig. Norges Blindeforbund har 13.000 medlemmer og har fylkeslag i hvert fylke.