Norges Kreative Høyskole

Funka gjennomfør en gjesteforelesning for Norges Kreative Høyskole.

Flere bedrifter etterspør dyktige mennesker som kan tenke utenfor boksen. På Norges Kreative Høyskole vil du knytte nettverk med næringsliv og medstudenter, gjennom kundeoppdrag og tverrfaglig samarbeid.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Kurs

    • Skreddersydde kurs

      Funka tilbyr skreddersydde og kundetilpassede kurs i form av workshops, seminarer, praktiske øvelser og hele kursserier.