Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Funka har fått i oppdrag å bygge et nytt nettsted for Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) basert på EPiServer.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede er en menneskerettighetsorganisasjon som både arbeider for full deltakelse og likeverd, og mot diskriminering. Organisasjonens virksomhet bygger på at mennesker med utviklingshemning har den samme verdi, de samme grunnleggende behov og rettigheter som et hvert annet menneske. NFU har over 7.600 medlemmer i hele Norge.