Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Sammen med Seeds Consulting har Funka vunnet et anbud om å utvikle et nytt nettsted for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, en statlig institusjon som er Norges ledende leverandør av tilrettelagt litteratur for syns- og lesehemmede.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB er en statlig institusjon underlagt Kulturdepartementet. NLB er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. Biblioteket er for lånere fra hele landet og bidrar dermed til å gi alle lik tilgang til informasjon og litteraturopplevelser.