Norsk rikskringkasting, NRK

Funka gjennomfører kurs i universell utforming, teknisk fordyping og html5. NRK deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager. Funka har fått oppdraget med å lære opp NRKs webutviklere i universell utforming på nett. Opplæringen omfatter de generelle kravene til teknisk tilgjengelighet, hvordan mennesker med spesielle behov surfer med og uten hjelpemidler, samt praktisk arbeid med korrekt koding.

NRK har et medietilbud som bygger på norsk språk og kultur. NRK byr på tre tv-kanaler, 16 radiokanaler, nettstedet NRK.no samt innholdstilbud på flere andre nye plattformer.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Grunnkurs

   Funkas introduksjonskurs gir et godt grunnlag for å starte jobben med universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig universell utforming, går gjennom statistikk, forteller om politiske beslutninger og forklarer rare ord og uttrykk.
  • Teknisk fordypning

   Funkas tekniske fordypningskurs er til for deg som vil lære deg mer om hvordan man faktisk gjør det for å oppnå universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig kode, går igjennom kravene, og forklarer hva som fungerer og ikke.
  • Skreddersydde kurs

   Funka tilbyr skreddersydde og kundetilpassede kurs i form av workshops, seminarer, praktiske øvelser og hele kursserier.
  • Funkas Tilgjengelighetsdager

   Funkas Tilgjengelighetsdager flyttes frem til 2. og 3. september 2020 på grunn av Covid-19. Du som allerede er påmeldt får informasjon per e-post. Vi er glade for å kunne tilby en ny dato for at vi kan dele det aller viktigste innen universell utforming på nett.