Oslo Economics

Funka gjennomfører en konsekvensanalyse for inkludering av universell utforming i utdanningssektoren.

Oslo Economics er et rendyrket samfunnsøkonomisk analyse- og rådgivningsmiljø i Oslo, med fokus på konkurranseøkonomi. Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter og organisasjoner.