Oslo Economics

Funka gjennomfører en konsekvensanalyse for inkludering av universell utforming i utdanningssektoren.

Oslo Economics er et rendyrket samfunnsøkonomisk analyse- og rådgivningsmiljø i Oslo, med fokus på konkurranseøkonomi. Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter og organisasjoner.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Støtte, krav og test

    • Kravunderlag og regelverk

      Funkas kravunderlag og regelverk sikrer at kravene til universell utforming ivaretas under webproduksjon, i e-tjenester og publiseringsmiljøer. Det er både enklere og billigere å bygge rett fra starten av enn å legge inn perspektivet om universell