Oslo kommune

Funka gjennomfører en ekspertgransking av Oslo kommun nettsted.

Oslo er landets største fylke og kommune med hensyn til folketall med over 600.000 innbyggere i 2014. Oslo er Norges hovedstad og største, Oslo utgjør også både en kommune og et fylke. Den bymessige bebyggelsen omfatter 1/3 av kommunens areal, de resterende 2/3 av kommunens areal består av store, høyereliggende skogstrekninger.