Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune deltar på Funkas kurs om introduksjonskurs.

Østfold fylkeskommune har nær 2.500 ansatte, fordelt på avdelinger og virksomheter over hele fylket.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Kurs

    • Grunnkurs

      Funkas introduksjonskurs gir et godt grunnlag for å starte jobben med universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig universell utforming, går gjennom statistikk, forteller om politiske beslutninger og forklarer rare ord og uttrykk.