Porsgrunn kommune

Funka gjennomfører en ekspertgransking av nettstedet til Porsgrunn kommune.

Porsgrunn kommune er Telemarks største industrikommune. Kommunen ligger ved Breviksfjorden og har cirka 35.000 innbyggere.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Analyse

    • Ekspertgransking

      Med Funkas Ekspertgransking får du en oversikt over de største problemene på ditt nettsted med tanke på universell utforming, uten en fullstendig punktvis gjennomgang i henhold til internasjonale retningslinjer.