Regjeringen

Departementenes Servicesenter (DSS) har på vegne av Regjeringen inngått en 2 års avtale med Funka om leveranse av universell utformings ekspertise til Regjeringens ulike internett løsninger, samt 13 departementers kampanjeløsninger og intranett.

Funka gjennomfører kurs i universell utforming av PDF-filer.

Funka bidrar med støtte under produksjon under utviklingen av nye regjeringen.no.

Funka gjennomfører en gjennomgang av videoavspillerløsningen for Departementenes servicesenter samt holder kurs i universell utforming for departementene.

Departementenes Servicesenter deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager.

I Norge blir de fleste beslutningene i den utøvende makt tatt av de enkelte statsrådene som sjefer for sine departementer. De beslutningene som enkeltstatsråder ikke har fullmakt til å ta blir tatt av Statsrådet - altså av regjeringen.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Grunnkurs

   Funkas introduksjonskurs gir et godt grunnlag for å starte jobben med universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig universell utforming, går gjennom statistikk, forteller om politiske beslutninger og forklarer rare ord og uttrykk.
  • Universell utforming av PDF-filer

   Viktig informasjon som blanketter og skjemaer legges ofte ut i PDF-format på nettet. Men en PDF-fil er ikke automatisk universelt utformet. Den kan for eksempel ikke leses av hjelpemiddelsbrukere om den ikke er skapt på riktig måte.
  • Skreddersydde kurs

   Funka tilbyr skreddersydde og kundetilpassede kurs i form av workshops, seminarer, praktiske øvelser og hele kursserier.
  • Funkas Tilgjengelighetsdager

   1.-2. april 2020 skjer det igjen; Verdenseliten innen universell utforming og brukervennlighet møtes i Stockholm for å gi deg den nyeste kunnskapen og inspirere deg til innovative løsninger som fungerer for alle!
 • Støtte, krav og test

  • Støtte ved produksjon

   Funka tilbyr støtte i alle fasene av et nettprosjekt. Du kan bruke oss til å spesifisere krav, gi råd, kontrollere eller teste. Du kan la Funka veilede og lære opp organisasjonen din og deres leverandører, og vi kan også undersøke nettsteder,
  • Kravunderlag og regelverk

   Funkas kravunderlag og regelverk sikrer at kravene til universell utforming ivaretas under webproduksjon, i e-tjenester og publiseringsmiljøer. Det er både enklere og billigere å bygge rett fra starten av enn å legge inn perspektivet om universell
 • Analyse

  • Teknisk tilgjengelighet

   Den tekniske delen av universell utforming handler om at besøkende med eller uten egne hjelpemidler skal kunne lese opp innhold eller styre datamaskinene på nettstedet.
  • Pedagogisk tilgjengelighet

   Den pedagogiske delen av universell utforming handler om at den besøkende skal forstå hvordan han skal navigere og hvor i strukturen han befinner seg. Funkas pedagogiske undersøkelser er utarbeidet med utgangspunkt i vår lange erfaring fra brukertester og ekspertvurderinger av nettsteder og systemer.
  • Design

   Nettstedets utseende er ofte det første besøkeren legger merke til. God design skaper høy troverdighet og gir et positivt inntrykk. Men utformingen er også svært viktig for nettstedets universelle utforming.
  • Nett-TV

   Fler og fler nettsteder tilbyr film, nett-TV og annen bevegelig media. Dette hjelper mange brukere som synes det er vanskelig å forstå lange tekster. Nett-TV kan komme i ulike varianter, alt fra spillefilm og kursmateriale til direktesendte pressekonferan