Sem & Stenersen Prokom AS

Sem & Stenersen Prokom deltar på Funkas kurs om universell utforming av PDF-filer. Funka gikk igjennom de mest grunnleggende prinsipper for universell utforming på nett; hvem rammes, hvilke hjelpemidler er tilgjengelige for brukerne og litt om hva som kan hjelpe, ikke bare de med nedsatt funksjonsevne, men alle til lettere å finne veien på nettet. Sem & Stenersen Prokom AS deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager.

Sem & Stenersen Prokom AS har 72 ansatte med offentlig sektor som største kundegruppe. De viktigste forretningsområder er skjemaer, både trykte og elektroniske, samt portalløsninger.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Grunnkurs

   Funkas introduksjonskurs gir et godt grunnlag for å starte jobben med universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig universell utforming, går gjennom statistikk, forteller om politiske beslutninger og forklarer rare ord og uttrykk.
  • Universell utforming av PDF-filer

   Viktig informasjon som blanketter og skjemaer legges ofte ut i PDF-format på nettet. Men en PDF-fil er ikke automatisk universelt utformet. Den kan for eksempel ikke leses av hjelpemiddelsbrukere om den ikke er skapt på riktig måte.
  • Funkas Tilgjengelighetsdager

   1.-2. april 2020 skjer det igjen; Verdenseliten innen universell utforming og brukervennlighet møtes i Stockholm for å gi deg den nyeste kunnskapen og inspirere deg til innovative løsninger som fungerer for alle!