Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager.

Senter for IKT i utdanningen skal bidra til å iverksette regjeringens politikk innenfor grunnopplæringen, barnehageområdet og lærer- og førskolelærerutdanningen. Hovedmålet for senterets arbeid er bruk av IKT i utdanningen for å øke kvaliteten i utdanningen og for å bedre læringsutbyttet og læringsstrategier for barn, elever og studenter.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Kurs

    • Funkas Tilgjengelighetsdager

      1.-2. april 2020 skjer det igjen; Verdenseliten innen universell utforming og brukervennlighet møtes i Stockholm for å gi deg den nyeste kunnskapen og inspirere deg til innovative løsninger som fungerer for alle!