Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager.

Senter for IKT i utdanningen skal bidra til å iverksette regjeringens politikk innenfor grunnopplæringen, barnehageområdet og lærer- og førskolelærerutdanningen. Hovedmålet for senterets arbeid er bruk av IKT i utdanningen for å øke kvaliteten i utdanningen og for å bedre læringsutbyttet og læringsstrategier for barn, elever og studenter.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Kurs

    • Funkas Tilgjengelighetsdager

      Funkas Tilgjengelighetsdager flyttes frem til 2. og 3. september 2020 på grunn av Covid-19. Du som allerede er påmeldt får informasjon per e-post. Vi er glade for å kunne tilby en ny dato for at vi kan dele det aller viktigste innen universell utforming på nett.