SINTEF

Funka gjennomfører en DTL-revisjon av nettstedet.

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. SINTEF skaper verdier og innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Analyse

    • Revisjon mot lovkravene

      Med Revisjon mot lovkravene kontrollerer vi at ditt nettsted oppfyller kravene i Likestillings- og diskrimineringsloven definert i forskriften for universell utforming av IKT. Vi beskriver hvilke mangler vi finner,