Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Funka hjelper Statistisk Sentralbyrå med brukertesting. Statistisk Sentralbyrå deltar på Funkas kurs om universell utforming av PDF-filer.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) er i prosjektfase med et helt nytt nettsted. I den forbindelse ba de for en tid tilbake om en ekspertevaluering på om nye ssb.no tilfredsstiller WCAG 2.0 AA krav. Det er det nivået av universell utforming det anses at forskriftene som skal følge diskriminerings- og tilgjengelighetsloven vil legge seg på.

Funka leverte inn tilbud til SSB via deres rammeavtalepartner Bouvet og vant deretter oppdraget. Vurderingen av nye ssb.no er planlagt å gjennomføre i løpet av sommeren 2012.

Funka er glade for samarbeidet med Bouvet og stolt over å bli valgt ut av SSB.

SSB har hovedansvaret for å dekke behovet for sta­tistikk om det norske samfunnet.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Universell utforming av PDF-filer

   Viktig informasjon som blanketter og skjemaer legges ofte ut i PDF-format på nettet. Men en PDF-fil er ikke automatisk universelt utformet. Den kan for eksempel ikke leses av hjelpemiddelsbrukere om den ikke er skapt på riktig måte.
 • Analyse

  • Teknisk tilgjengelighet

   Den tekniske delen av universell utforming handler om at besøkende med eller uten egne hjelpemidler skal kunne lese opp innhold eller styre datamaskinene på nettstedet.
  • Pedagogisk tilgjengelighet

   Den pedagogiske delen av universell utforming handler om at den besøkende skal forstå hvordan han skal navigere og hvor i strukturen han befinner seg. Funkas pedagogiske undersøkelser er utarbeidet med utgangspunkt i vår lange erfaring fra brukertester og ekspertvurderinger av nettsteder og systemer.
  • Ekspertgransking

   Med Funkas Ekspertgransking får du en oversikt over de største problemene på ditt nettsted med tanke på universell utforming, uten en fullstendig punktvis gjennomgang i henhold til internasjonale retningslinjer.