Statped

Funka hjelper Statped med prosjektledelse og med de delene i kravspesifikasjonen som handler om universell utforming. Statped deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager.

Statped er eit nettverk av spesialpedagogiske senter under Utdanningsdirektoratet. Statped gir kommunar og fylkeskommunar tenester som skal medverke til at barn, unge og vaksne med særskilde opplæringsbehov får god og tilrettelagd opplæring og tilfredsstillande læringsutbytte som fører til meistring.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Funkas Tilgjengelighetsdager

   Funkas Tilgjengelighetsdager flyttes frem til 2. og 3. september 2020 på grunn av Covid-19. Du som allerede er påmeldt får informasjon per e-post. Vi er glade for å kunne tilby en ny dato for at vi kan dele det aller viktigste innen universell utforming på nett.
 • Støtte, krav og test

  • Støtte ved produksjon

   Funka tilbyr støtte i alle fasene av et nettprosjekt. Du kan bruke oss til å spesifisere krav, gi råd, kontrollere eller teste. Du kan la Funka veilede og lære opp organisasjonen din og deres leverandører, og vi kan også undersøke nettsteder,