Statped

Funka hjelper Statped med prosjektledelse og med de delene i kravspesifikasjonen som handler om universell utforming. Statped deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager.

Statped er eit nettverk av spesialpedagogiske senter under Utdanningsdirektoratet. Statped gir kommunar og fylkeskommunar tenester som skal medverke til at barn, unge og vaksne med særskilde opplæringsbehov får god og tilrettelagd opplæring og tilfredsstillande læringsutbytte som fører til meistring.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Funkas Tilgjengelighetsdager

   1.-2. april 2020 skjer det igjen; Verdenseliten innen universell utforming og brukervennlighet møtes i Stockholm for å gi deg den nyeste kunnskapen og inspirere deg til innovative løsninger som fungerer for alle!
 • Støtte, krav og test

  • Støtte ved produksjon

   Funka tilbyr støtte i alle fasene av et nettprosjekt. Du kan bruke oss til å spesifisere krav, gi råd, kontrollere eller teste. Du kan la Funka veilede og lære opp organisasjonen din og deres leverandører, og vi kan også undersøke nettsteder,
  • Kravunderlag og regelverk

   Funkas kravunderlag og regelverk sikrer at kravene til universell utforming ivaretas under webproduksjon, i e-tjenester og publiseringsmiljøer. Det er både enklere og billigere å bygge rett fra starten av enn å legge inn perspektivet om universell