ULOBA

Funka gjennomfører gransking og forbedring av universell utforming på nettsted og interne funksjoner. Funka holdt 2 dagers kurs i tilgjengelighet på nettet. Noe av det vi gjennomgikk var tilgjengelig publisering, PDF-dokumenter og teknikker for å skrive forståelig. ULOBA deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager. ULOBA har kjøpt det opplesende hjelpemidlet Talende Web.

ULOBA er et landsdekkende andelslag som jobber med personlig assistanse på non-Profit basis og har det svenske kooperativet STIL som forbilde. ULOBA jobber med å få lovfestet rett til personlig assistanse.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Skreddersydde kurs

   Funka tilbyr skreddersydde og kundetilpassede kurs i form av workshops, seminarer, praktiske øvelser og hele kursserier.
  • Funkas Tilgjengelighetsdager

   1.-2. april 2020 skjer det igjen; Verdenseliten innen universell utforming og brukervennlighet møtes i Stockholm for å gi deg den nyeste kunnskapen og inspirere deg til innovative løsninger som fungerer for alle!
 • Støtte, krav og test

  • Støtte ved produksjon

   Funka tilbyr støtte i alle fasene av et nettprosjekt. Du kan bruke oss til å spesifisere krav, gi råd, kontrollere eller teste. Du kan la Funka veilede og lære opp organisasjonen din og deres leverandører, og vi kan også undersøke nettsteder,
  • Kravunderlag og regelverk

   Funkas kravunderlag og regelverk sikrer at kravene til universell utforming ivaretas under webproduksjon, i e-tjenester og publiseringsmiljøer. Det er både enklere og billigere å bygge rett fra starten av enn å legge inn perspektivet om universell
 • Analyse

  • Gransking av interne systemer

   Mange vet at både eksterne nettsteder og intranett skal være universelt utformet. Men hvordan står det egentlig til med universell utforming og brukervennlighet i de interne bedriftssystemene?
  • Ekspertgransking

   Med Funkas Ekspertgransking får du en oversikt over de største problemene på ditt nettsted med tanke på universell utforming, uten en fullstendig punktvis gjennomgang i henhold til internasjonale retningslinjer.