UNINETT

Funka fikk i oppdrag å lage en nåtidsanalyse av universell utforming på en løsning for overføring av store filer.

UNINETT leverer nett og IKT-tjenester til norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner og håndterer andre nasjonale IKT-oppgaver til beste for hele samfunnet.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Analyse

    • Ekspertgransking

      Med Funkas Ekspertgransking får du en oversikt over de største problemene på ditt nettsted med tanke på universell utforming, uten en fullstendig punktvis gjennomgang i henhold til internasjonale retningslinjer.