Utdanningsdirektoratet

Funka gjennomfører en DTL-revisjon av nettstedet til Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet deltar på Funkas kurs om universell utforming av PDF-filer. Utdanningsdirektoratet deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager.

Utdanningsdirektoratet er en etat for barnehage, grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner, eksamen og analyser til regelverk og tilsyn.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Universell utforming av PDF-filer

   Viktig informasjon som blanketter og skjemaer legges ofte ut i PDF-format på nettet. Men en PDF-fil er ikke automatisk universelt utformet. Den kan for eksempel ikke leses av hjelpemiddelsbrukere om den ikke er skapt på riktig måte.
  • Funkas Tilgjengelighetsdager

   1.-2. april 2020 skjer det igjen; Verdenseliten innen universell utforming og brukervennlighet møtes i Stockholm for å gi deg den nyeste kunnskapen og inspirere deg til innovative løsninger som fungerer for alle!
 • Analyse

  • Revisjon mot lovkravene

   Med Revisjon mot lovkravene kontrollerer vi at ditt nettsted oppfyller kravene i Likestillings- og diskrimineringsloven definert i forskriften for universell utforming av IKT. Vi beskriver hvilke mangler vi finner,