Utdanningsdirektoratet

Funka gjennomfører en DTL-revisjon av nettstedet til Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet deltar på Funkas kurs om universell utforming av PDF-filer. Utdanningsdirektoratet deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager.

Utdanningsdirektoratet er en etat for barnehage, grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner, eksamen og analyser til regelverk og tilsyn.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Universell utforming av PDF-filer

   Viktig informasjon som blanketter og skjemaer legges ofte ut i PDF-format på nettet. Men en PDF-fil er ikke automatisk universelt utformet. Den kan for eksempel ikke leses av hjelpemiddelsbrukere om den ikke er skapt på riktig måte.
  • Funkas Tilgjengelighetsdager

   Funkas Tilgjengelighetsdager flyttes frem til 2. og 3. september 2020 på grunn av Covid-19. Du som allerede er påmeldt får informasjon per e-post. Vi er glade for å kunne tilby en ny dato for at vi kan dele det aller viktigste innen universell utforming på nett.
 • Analyse

  • Revisjon mot lovkravene

   Med Revisjon mot lovkravene kontrollerer vi at ditt nettsted oppfyller kravene i Likestillings- og diskrimineringsloven definert i forskriften for universell utforming av IKT. Vi beskriver hvilke mangler vi finner,