Vest-Agder fylkeskommune

Funka gjennomfører kurs i universell utforming for Vest-Agder fylkeskommune.

Vest-Agder er Norges sydligste fylke. I luftlinje er det kort avstand mellom Vest-Agders fylkesgrenser i øst og vest. Følger en derimot strandlinjen fra Åna Sira, ved grensen mot Rogaland fylke, til Kvåsefjorden, ved grensen mot Aust Agder, må en tilbakelegge hele 709 kilometer.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Kurs

    • Grunnkurs

      Funkas introduksjonskurs gir et godt grunnlag for å starte jobben med universell utforming. Vi viser tydelige eksempler på god og dårlig universell utforming, går gjennom statistikk, forteller om politiske beslutninger og forklarer rare ord og uttrykk.