Vestfold fylkeskommune

Funka gjennomfører en ekspertgransking av Vestfold fylkeskommune nettsted.

Vestfold er med sine 2.216 km2, et av Norges minste fylker i areal. Vestfold har et variert næringsliv med for eksempel steinbruddsindustrien i Larvik, prosessindustrien i Sandefjord, næringsmiddelindustrien og oljeraffineriet i Tønsberg, elektronikkbedriftene i Horten og aluminiumsindustrien i Holmestrand. Samtidig er Vestfold landets største grønnsaksfylke.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

  • Analyse

    • Ekspertgransking

      Med Funkas Ekspertgransking får du en oversikt over de største problemene på ditt nettsted med tanke på universell utforming, uten en fullstendig punktvis gjennomgang i henhold til internasjonale retningslinjer.