Vox

Vox ønsker å høyne kunnskapsnivået om universell utforming. Derfor leier Vox inn Funka som kjører kurs i universell utforming av PDF-filer. Vox deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager.

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, som tilrettelegger for økt deltagelse i arbeid og i samfunnsliv. Vox deltar også i EU-kommisjonens arbeid med kompetansepolitikk.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Universell utforming av PDF-filer

   Viktig informasjon som blanketter og skjemaer legges ofte ut i PDF-format på nettet. Men en PDF-fil er ikke automatisk universelt utformet. Den kan for eksempel ikke leses av hjelpemiddelsbrukere om den ikke er skapt på riktig måte.
  • Funkas Tilgjengelighetsdager

   Funkas Tilgjengelighetsdager flyttes frem til 2. og 3. september 2020 på grunn av Covid-19. Du som allerede er påmeldt får informasjon per e-post. Vi er glade for å kunne tilby en ny dato for at vi kan dele det aller viktigste innen universell utforming på nett.