Vox

Vox ønsker å høyne kunnskapsnivået om universell utforming. Derfor leier Vox inn Funka som kjører kurs i universell utforming av PDF-filer. Vox deltar på Funkas Tilgjengelighetsdager.

Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, som tilrettelegger for økt deltagelse i arbeid og i samfunnsliv. Vox deltar også i EU-kommisjonens arbeid med kompetansepolitikk.

Produkter som kunden har valgt hos Funka:

 • Kurs

  • Universell utforming av PDF-filer

   Viktig informasjon som blanketter og skjemaer legges ofte ut i PDF-format på nettet. Men en PDF-fil er ikke automatisk universelt utformet. Den kan for eksempel ikke leses av hjelpemiddelsbrukere om den ikke er skapt på riktig måte.
  • Funkas Tilgjengelighetsdager

   1.-2. april 2020 skjer det igjen; Verdenseliten innen universell utforming og brukervennlighet møtes i Stockholm for å gi deg den nyeste kunnskapen og inspirere deg til innovative løsninger som fungerer for alle!