Webdagene

Funka satt i panelet og besvarte spørsmål rundt emnet universell utforming på nett, et brennaktuelt tema etter iverksettelsen av tilgjengelighetsloven 2009-01-01.

Webdagene er en av Norges viktigste webkonferanser og den beste arenaen for faglig oppdatering om innhold, strategi og design på web.