Filmer om standard for universell utforming - nå med norsk tekst!

De filmene om EN 301 549 som vi har gjort på oppdrag fra Microsoft har fått stort gjennomslag og brukes nå i mange land. For at enda flere leverandører skal forstå hvordan standarden brukes har vi oversatt tekstene til norsk, i samarbeid med Difi.

EN-standarden stiller krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser av IKT, og er relevant for alt fra nettsteder til interne systemer, heiser og selvbetjeningsautomater.

Dette er en fin anledning for innkjøpere i Norge til å sette seg inn i hvordan man kan ivareta universell utforming i IKT-anskaffelser. Dette er noe vi får mange spørsmål om, og vi tenker at mange vil få nytte av filmene. Derfor har vi bidratt med norsk teksting og håper dette vil være til hjelp og glede for mange, sier Malin Rygg, leder for Tilsyn for universell utforming av IKT i Difi.

Filmene om EN-standarden er på engelsk. Nå utvider vi den engelske teksten med versjoner på ti språk, hvorav norsk er én av dem. I hvert land har vi en lokal partner som vi samarbeider med for å oppnå maksimal spredning. I Norge er det Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, som står bak prosjektet, og i øvrige land er det tilsvarende myndighet som utøver tilsyn på universell utforming som er våre partnere.

Gratis for alle å bruke

Noen eksempler på bruksområder er at de spanske tekstene allerede brukes i utdanning ved det åpne universitetet i Madrid, og spres både av den spanske og mexicanske regjeringen. De portugisiske tekstene er en del av Portugals regjerings satsning på universell utforming innen IT, og de er også en del av en pakke som vi satte sammen til den brasilianske regjeringen.

IT forandrer livet i hele verden og endrer vårt samfunn, vår bedrift og offentlig sektor. La oss samarbeide for å få alle til å delta og dra nytte av dette. Takk for disse illustrative og svært anvendelige filmene, sier Elena Muñoz Salinero, IKT-sjef hos det nasjonale observatoriet for eGovernment ved det spanske finans- og forvaltningsministeriet.
Å tydeliggjøre språket i en standard, samt å forklare betydningen den har for brukerens liv, er ingen enkel oppgave. Funka har gjort en bemerkelsesverdig stor jobb med denne videoserien om EN 301 549. Spredning av budskapet til resten av verden og til de som uttrykker seg på portugisisk er også universell utforming - vi måttegjøre det, sier Jorge Fernandes, sjef for ACCESS Unit of the FCT / portugisiske ministeriet for vitenskap, teknologi og høyere utdanning.
Canal Fundación ONCE @ UNED Abierta tilbyr for tiden en MOOC om universelt utformet IKT og offentlige anskaffelser. Vårt læringsprogram for kurset inkluderer online materialer, som videoer, tekster, tester og andre aktiviteter. Videoene i EN301549 serien er et perfekt supplement til å hjelpe våre studenter å forstå og anvende EN, sier Alejandro Rodríguez Ascaso (Ph.D), foreleser ved Unvisersidad Nacional de Educacíon a Distancia (UNED). Videre går Microsoft og Funka foran som eksempler. Videoene er universelt utformet i henhold til EN, som letter bruken av Canal Fundación ONCE. Bare tenk at UNED har 7000+ studenter med nedsatt funksjonsevne, som enten er nåværende eller fremtidige fagfolk.
PTS vil at det skal finnes et stort utvalg av universelt utformede produkter og tjenester innen området elektronisk kommunikasjon. Derfor vil vi på ulike måter bidra til at flest mulig, på enklest mulig måte, kan bruke standarden, sier Malin Wahlquist, tilrettelegger ved enheten for inkluderende IT og telefoni hos den svenske Post- och telestyrelsen.
Vi får mange spørsmål om hva EN 301 549 egentlig er, og hvordan tilgjengelighet og EN 301 549 bør tas opp i anskaffelser, i etableringen av tjenester og hva alt dette faktisk medfører. Denne videoserien er til stor hjelp og gir stor hjelp til å forstå tilgjengelighet på et dypere nivå og å spre tilgjengelighetsevangeliet, sier Markus Rahkola, seniorekspert ved Finansministeriet, Finland.

 

Filmene er gratis for alle som vil bruke dem, så lenge det ikke er for kommersielle formål.

YouTube-kanal, EN 301 549 (på engelsk med norsk tekst), åpnes i nytt vindu

Krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser: EN 301 549