Evaluering av eksisterende IT-tjenester og kartlegging av framtidige behov

Funka har i samarbeid med Digiscope kartlagt fordelene ved og bruken av tekniske hjelpemidler på oppdrag fra Post- och Telestyrelsen.

Innenfor rammene for prosjektet, som løper frem til mars 2005, gjennomfører Funka blant annet en behovsanalyse av funksjonsnedsattes bruk av IT-tjenester, samt  evaluerer eksisterende tjenester og kartlegger fremtidige behov.

 

Finansiering: Post- och telestyrelsen
Konsortium: Funka, Digiscope AB
Tidsperiode: 2005

Befaring av behov av tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne, i PDF-format (1,22Mb), svensk tekst, åpnes i nytt vindu 

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)