Funka er utnevnt til offisiell representant for G3ict og IAAP i EU

G3ict, et FN-organ som arbeider for å implementere IT-delene av FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, som nå administrerer den internasjonale bransjeorganisasjonen for eksperter på universell utforming, IAAP, har utsett Funka, og selskapets daglige leder Susanna Laurin, som felles representant i EU.

Vi er naturligvis stolte over dette prestisjeoppdraget, sier Susanna Laurin. Arbeidet som G3ict og IAAP gjør er svært viktig, og vi er mer enn glade for å få hjelpe til med å fremme universell utforming i hele Europa.

I Funkas oppdrag inngår det å støtte G3ict og IAAP i deres virksomhet i Europa innen flere områder:

  • sertifisering for yrkesaktive eksperter på universell utforming
  • utdanning i universell utforming på nett 
  • spesialisteksamen for høgskoler som utdanner webutviklere
  • utdanning i hvordan man skaper digitalt innhold med universell utforming
  • sertifikat for spesifikke yrkeskunnskaper innen universell utforming på nett

Samt erfarings- og kompetanseutbytte med tanke på gjennomføring av regelverk på tilgjengelighetsområdet, ikke minst innen offentlige anskaffelser.

Med dette oppdraget tar G3ict et viktig steg mot et IAAP som en reell internasjonal aktør. Man forbereder også et samarbeid i Asia.

Utnevningen ble presentert offisielt i Brüssel den 20. oktober, i forbindelse med møtene med tjenestemenn fra EU-kommisjonen.

IAAP Norden (svensk tekst), åpnes i nytt vindu

G3ict med pressemelding om Funkas oppdrag, åpnes i nytt vindu

IAAP, åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)