Nåtidsanalyse av hvordan tjenester på offentlige nettsteder i Sverige oppfyller WCAG 2.0 nivå AA

Funka har på oppdrag samt finansiering fra den svenske regjeringens Brukerforum gjennomført en nåtidsanalyse av hvordan tjenester på offentlige nettsteder i Sverige oppfyller WCAG 2.0 nivå AA. Analysen skal gi regjeringen grunnlag til å evaluere situasjonen i Sverige i forhold til kravene som blir stilt i EU-kommisjonens forslag til direktiv om universell utforming av offentlige myndigheters nettsteder 2012/0240 (COD).

- Ingen av tjenestene vi har testet har ikke engang bestått de10 stikkprøvene vi gjennomførte, sier Andreas Cederbom, Analyseansvarlig hos Funka. Det er dårligere enn antatt.

Tjenesten som scoret høyest besto 70 % av testene, Det dårligste resultat var helt nede i 10 %. Snittet ligger på 47 %. Det gjenstår altså en hel del arbeid innen offentlig sektor i Sverige før kravene i forslaget til direktiv oppfylles. Innenfor oppdragets rammer er det også gjort en oversiktlig beregning av kostnadene ved å reparere bristene. Kun noen få tjenester trenger en total ombygging, mange skulle trenge en gjennomgang av struktur, konsept, design og teknikk, mens andre skulle nå langt med bedre kravarbeid og etterkontroll. 

Hensikten med nåtidanalysen er å danne seg et bilde av hvordan sitasjonen er i dag, slik at den svenske regjeringen kan ta stilling konsekvensene direktivet vil ha for Sverge dersom det blir implementert. Rapporten ble presentert for de granskede myndighetene under et seminar i Stockholm den 18. oktober. Og det er også mulig å laste den ned fra Brukerforumets nettsted.

 

Finansiering: Den svenske regjeringens brukerforum ”Användningsforum!
Tidsperiode: 2013

Rapport om hvordan tjenester på offentlige nettsteder i Sverige oppfyller WCAG, (PDF 473 kb) svensk tekst, åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)