Politiske partier i Sverige utestenger brukere

I forkant av stortingsvalget i Sverige gransket Funka partienes nettsteder. De fleste bryter mot internasjonal standard på flere grunnleggende punkter, og risikerer dermed å delvis eller helt utestenge visse brukere.

Dette er en skandale for demokratiet i et land som Sverige, sier Susanna Laurin, daglig leder hos Funka. Det virker som om de større partiene generelt sett satser på heftig design, noe som kan gå på bekostning av universell utforming. Blant annet har vi funnet skikkelig dårlige kontraster som gjør det vanskelig for både synshemmede og mange eldre.

Mesteparten av partiene bryter mot de internasjonale retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines, som offentlig sektor i Sverige skal rette seg etter. Det handler om grunnleggende problemer, som gjør det svært vanskelig for personer med for eksempel lese- og skrivevansker, motoriske funksjonsnedsettelser eller med redusert kognitiv funksjon å på egenhånd klare å forstå hva de ulike partiene står for. Rent teknisk innebærer dette manglende kodeoppmerking av ulike objekt som overskrifter, skjema og bilder. Dette gjør det vanskelig eller helt umulig for personer som surfer med hjelpemidler å nå informasjonen.

Store grupper blir rammet

Flere av partiene følger ikke standarder og finner på hjemmesnekrede løsninger. Jo mer man bygger eget, desto større er risikoen for at man ubevisst skaper hindringer for brukerne. Besøkere med liten teknisk erfaring og personer med konsentrasjonsvansker har ofte et stort behov for konsekvens for å få tillitt til innholdet. 

Mange av partienes nettsteder har også mer generelle problemer med brukervennlighet, ikke minst med navigasjonskonseptene. Et par har valgt å bruke uvanlige konsept (Centerpartiet og Vänsterpartiet), noen kjører mobilnavigasjon selv i brede skjermer (Socialdemokraterna og Miljöpartiet) og visse fungerer dårlig i berøringsskjermer (Sverigedemokraterna og Kristdemokraterna).

En positiv ting er at overgangen til responsive nettsteder gjør at forstørring oftest fungerer bra, sier Hampus Sethfors, ekspert på universell utforming hos Funka, som har gjennomført undersøkelsen. Visse av partiene satser også en hel del på filmer, noe som kommer mange brukere til gode. Centerpartiet har til og med tekstet en stor del av filmene sine, noe som er svært viktig for hørselshemmede.

Undersøkelsen ble gjennomført av Hampus Sethfors og Andreas Cederbom i løpet av to uker i august 2014.

Funkas gransking av universell utforming på de svenske partienes nettsteder i 2014, PDF, svensk tekst, åpnes i nyt vindu

Artikkel om Funkas gransking i Computer Sweden, dårlige karakterer for de svenske partienes nettsteder, svensk tekst, åpnes i nytt vindu

Intervju i Skånes taleavis med Funkas daglige leder Susanna Laurin om partigranskingen i Sverige, svensk tekst, åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)