Design

Nettstedets utseende er ofte det første besøkeren legger merke til. God design skaper høy troverdighet og gir et positivt inntrykk. Men utformingen er også svært viktig for nettstedets universelle utforming.

Lesbarhet, kontraster, objektets plassering, klikkeflater og mye annet som er relatert til design, er alle med på å påvirke tilgjengeligheten for alle som besøker nettstedet. En utforming med god støtte for både navigasjon og forståelse, er til stor hjelp for personer med vanskeligheter for å lese, klikke, forstå og se.

Dette kan dreie seg om alt fra personer med forstørringsverktøy som trenger å forholde seg til linjer, at det tydelig kommer frem hvordan visuell informasjon henger sammen eller at knapper og lenker ikke ligger tett i tett slik at de blir vanskelige å treffe med musepekeren.

Ikke bare teori

For å finne frem til et design som fungerer bra, gransker Funka konsept- og designskisser og gir løpende støtte i prosessen. Granskingen gjennomføres av en av våre eksperter på universell utforming og med brukertesting ved behov. Granskningen bygger på W3C's retningslinjer samt vår lange erfaring med å granske nettsteder og systemer slik at de fungerer for alle brukerne.

Resultatet av granskingen overleveres i en rapport i møte med deg og din leverandør. Dette for å sikre at innholdet tolkes rett og at tiltakene prioriteres riktig. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon.

Kontakt